☰ Menu
Clon.cz

Jak na pseudo 3D odraz ve photoshopu

Jestliže máte nějaký vhodný obrázek, kterému chcete udělat 3D zrcadlení obrázku a la apple, stačí si přečíst tento článek, spustit adobe photoshop a zvládnete to také.

Vytvořte si nový soubor ctrl+n a zvolte větší rozměry obrázku něž máte. Vyplňte pozadí bílou barvou. Následně vložte obrázek, který chcete zrcadlit. Tak a nyní začne ona magie. Z menu vyberte úpravy/transformace/perspektiva (edit/transformation/perspective) a upravte obrázek tak jako na obrázku (ja jsem dal -2,9 %). Teď už máme skoro hotovo. Ne dobře, ale položili jsme základ jak na to.

Nyní si náší vrstu s obrázkem zduplikujem vrsta/duplikovat vrstu (layer/duplicite layer) a prohodíme osy vertikální v menu úpravy/transformace/prohodit svisle (edit/transformation/flip verticale). Novou vrstu s držením shiftu (zaručí, že se obrázek osově neposune) přesuneme pod originál obrázku tak, aby se dotýkal nejspodnějšího cipu obrázku.

Nyní je čas na další transformace. Máme stále označenou zduplikovanou vrstvu a vybereme úpravy/transformovat/zkosit (edit/transformation/skew). Teď nastane kritický okamžik, kde můžete udělat chybu. Vemte levý horní roh a pusunte jím tak, aby Vám zůstala tenoučká bílá linka mezi původní a zduplikovanou vrstou. To ale nestačí, protože přechod pro chodce na obrázku by byl posunut a vypadalo by to nereálně. Proto vyberte ještě spodní levý roh a táhněte jím nahoru do takové výšky, až bude přechod "sedět". Pak ještě posuňtě levý horní roh zase níž, aby ona bíla linka zůstala.

Takový odraz by nám asi nikdo něvěřil, proto vrstvě dáme průhlednost kolem 60 % a následně přidáme rastrovou masku vrsta/maska vrsty/odkrýt vše (layer/layer mask/reveal all). Vezmeme přechod z černé do bíle a v masce uděláme onen přechod. Kde je černá barva, tam se nezobrazí nic, kde je bíla, zobrazí se 100 % barvy. Funguje to na pricipu RGB, tedy čím víc svítíme, tím toho víc vidíme.

Už máme hotovo, teď už jen přidáme nějaké pozadí, popřípadě, drobný stín pod obrázek a můžeme se kochat pseudo 3d zrcadlením.